Interim management

Als Interim Manager worden we tijdelijk ingezet bij een organisatie met een gerichte opdracht. We bieden extra knowhow ter versterking van de organisatie, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever. Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt. Bovendien is inzet van een Interim Manager effectief: betaling voor de werkelijke inzet. Daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties op de pay-roll.

Wij hebben ervaring met opdrachten op de navolgende niveaus.
Algemeen management: tijdelijke waarneming van de volledige managementfunctie met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken. De redenen: overbrugging wegens vertrek, het doorvoeren van een herstructurering en het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.

Veranderingsmanagement: het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. De redenen: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.

Beleidsmanagement: het uitvoeren van de managementtaken. De redenen: het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow, het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.

• Programma- en projectmanagement: het voeren van regie en bieden van procesmatige en inhoudelijke ondersteuning omtrent afgebakende thema's, programma's en projecten.