Haptotherapie

Als je niet lekker in je vel zit
In mijn praktijk ontvang ik al meer dan 20 jaar mensen die op de een of andere manier tijdelijk “vastlopen”. Dit merken ze aan lichamelijke klachten of dat het ‘niet lekker loopt’ op het werk, binnen een relatie, binnen het gezin of bij het leveren van prestaties.
Het zijn zowel mannen als vrouwen die even niet lekker in hun vel zitten en met deze klachten actief aan de slag willen. Soms worden ze doorverwezen door de eerstelijns gezondheidszorg, soms vinden ze “via-via” mijn praktijk. Soms is begeleiding onderdeel van een opdracht bij een bedrijf/organisatie.

Hoe kijk ik naar mensen
Als persoon ben je geen onbeschreven blad meer. Je hebt het nodige meegemaakt in het leven. Soms ben je daar sterker uit te voorschijn gekomen, soms zijn er nog littekens. Door onze ervaringen zijn we gevormd zoals we nu zijn en handelen, denken en voelen we op onze eigen specifieke manier. Dat maakt ons uniek.
Sommige dingen kunnen we heel goed, in sommige dingen zijn we minder handig.

Soms loopt een mens vast op een bepaald moment, komt niet goed meer uit de verf, of zou eigenlijk kwaliteiten nodig hebben om een bepaalde situatie aan te pakken, maar die zijn niet (meer) voorhanden. Zoals je tot nu toe dingen op je weg hebt aangepakt, heeft je veel opgeleverd. Het nadeel daarvan kan zijn dat het 'succes' je ook gestimuleerd heeft om het steeds weer zo te doen. Daarmee loop je het risico dat je 'gedragsrepertoire' steeds wat beperkter is geworden.

Wanneer je wilt veranderen, jezelf ontwikkelen, of weer los komen uit een situatie waarin je 'vast zit', moet je eigenlijk nieuw gedrag leren of “vergeten” mogelijkheden van jezelf weer mobiliseren.
Belangrijke stappen daarin zijn:
• inzicht in hoe je nu dingen doet en aanpakt en wat daarvan de consequenties zijn
• besluiten of je dat zo wilt blijven doen, of dat je wilt leren om het anders te kunnen
• ervaren, oefenen in ander gedrag
• je relaties tot anderen 'herijken' Wanneer jij wat anders gaat doet, heeft dat immers ook consequenties voor de relaties die je met anderen hebt.

In de begeleiding wordt als belangrijkste sleutel in dit proces het je bewust worden van gevoelens gehanteerd, leer je de kracht van je voelend vermogen kennen én word je geleerd hoe je hiervan gebruik kunt maken in het dagelijks leven.

Wanneer kan begeleiding geschikt zijn?
In heel veel verschillende situaties kan ondersteuning geboden worden. Enkele voorbeelden zijn:
• Een gevoel van ontevredenheid, 'niet uit de verf komen'
• Het gevoel 'niet lekker in je vel te zitten'
• Moeite met (op tijd) nee zeggen
• Gevoelens van stress of overbelasting
• Depressie
• Relatieproblemen
• Uit vorm zijn
• Moeite om met conflicten om te gaan
• Lichamelijke klachten
• Begeleiding bij burnout of reïntegratie

Werkwijze
Ik kijk in mijn begeleiding naar de mens als totaliteit, in relatie staand tot zijn werk- en privé-omgeving, zijn fysieke- en mentale mogelijkheden. Hierbij richten we ons op het belang en de kracht van de gevoelens en hun invloed op denken en handelen. Maar ook de omgekeerde weg wordt bewandeld: de invloed van denken en handelen op hoe we ons voelen.

De begeleiding bestaat uit een combinatie van gesprekken, oefenvormen en aanraken.
Bijvoorbeeld: vanuit een situatie die je hebt meegemaakt ga je samen met de therapeut bekijken hoe jij omgaat met druk, hoe jij je grenzen (meer, minder of niet) stelt, welke signalen in je lijf je daarbij kunt gebruiken.
De opgedane ervaringen in de begeleiding worden weer terug vertaald naar het dagelijks leven/presteren.