Disclaimer

Gebruik website.

De op deze website getoonde informatie wordt door 3V-Advies met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. 3V-Advies verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door 3V-Advies worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


Informatie van derden, producten en diensten.

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van 3V-Advies zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel 3V-Advies uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. 3V-Advies geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.


Intellectuele eigendomsrechten.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van 3V-Advies.


Geen aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door 3V-Advies uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.