Begeleiden vertrouwenscommissies benoeming Burgemeesters

Burgemeestersbenoemingen.

Wij hebben in de samenwerking met adviesbureau Consort al vele jaren ervaring met het begeleiden van Vertrouwenscommissies bij selectie van burgemeesters; van profiel tot en met "100 dagen"-gesprek. Ook op basis van het vernieuwde (BZK) systeem van Bestuurscompetenties.
Ondertussen heeft Consort in ruim 150 gemeenten begeleid bij het werk van de vertrouwenscommissie.

Bent u geïnteresseerd in een uitgebreide beschrijving van de begeleidingsmogelijkheden kunt u hier het rapport "Advies en ondersteuning bij benoeming en functioneren van burgemeesters" bekijken.

Bekijk: Bgmboekje_Consortversie_2013.pdf

Functioneringsgesprekken
Een goed gesprek met (een vertegenwoordiging uit) de raad is nooit weg. Hoe organiseer je dat, met wie, agenda, gespreksvoering en zo meer. Het gaat zowel om het gesprek tussen burgemeester en raad (en de rol van de griffier daarbij) als om het gesprek met de griffier zelf. Mede op basis van onze ervaring met voorbereiding en gespreksleiding, ontwikkelden we handreikingen voor deze gesprekken. Mede op basis hiervan heeft het Ministerie van BZK recent een "Handreiking functioneringsgesprekken burgemeester" uitgebracht. Deze is te downloaden via www.hoewordikburgemeester.nl. De begeleiding van dit soort gesprekken (voorbereiding, agenda en gespreksleiding) kunnen wij verzorgen.

Intervisie
Intervisie en coaching worden zo langzamerhand onderdeel van het functioneren van zowel burgemeesters als griffiers. Het spiegelen van ervaringen, uitwisselen van best-practises en delen van dilemma's zijn daarvan onderdeel. Wij reiken niet alleen concepten aan, maar zijn ook actief in het (individueel of groepsgewijs) opzetten en begeleiden van deze activiteiten.