Begeleiden van veranderprocessen

Het verlenen van advies en ondersteuning bij het vormgeven en realiseren van veranderambities is ons dagelijkse werk. Wij adviseren hierbij ondernemers, bestuurders, managers, leidinggevenden en medewerkers (OR of personeelsvertegenwoordiging) over een breed scala van veranderthema’s.

Hierbij mag u denken aan een fusie, (regionale) samenwerking, reorganisatie, conflict of samenwerkingsproblematieken.